U bent hier: Home > Projecten > De Huiswerkbrug

Begeleid Wonen Tienen

De Huiswerkbrug

De Huiswerkbrug biedt studiebegeleiding aan huis bij lagere schoolkinderen uit kansarme gezinnen met nood aan extra ondersteuning in het onderwijs. Vrijwilligers komen eenmaal per week aan huis gedurende één uur en dit gedurende 10 weken. De huiswerkbegeleiding is volledig gratis. De bedoeling is dat zowel de ouders als het kind stap voor stap meer zelfstandig worden zodat het gezin uiteindelijk voldoende competent is en zonder huiswerkhulp verder kan.
 
Naast de huiswerkbegeleidingen biedt het project ook begeleiding aan de Tiense basisscholen bij het uitwerken van een doordacht gelijke-kansen-huistaakbeleid, namelijk een visie rond huiswerk waar alle leerkrachten binnen één school achter staan en waarbij rekening gehouden wordt met de noden en de beperkingen van kansarme gezinnen. Het doel is dat kansarme kinderen in het onderwijs evenveel kansen krijgen als kinderen die niet in kansarmoede leven.
 
Het project vindt plaats onder begeleiding van een projectcoördinator. Hij staat in voor het praktische verloop van het project, zoals het zoeken naar kandidaat-gezinnen en vrijwilligers, het organiseren van een kennismakingsgesprek met het gezin en de vrijwilliger, overleg met het gezin, de school, de leerkracht en/of het CLB, superviseren of ondersteunen van de vrijwilligers, enz.
 
Voor meer informatie kan je doorklikken op http://dehuiswerkbrugtienen.yolasite.com 
Voor aanmeldingen kan je  - als ouder, vrijwilliger of leerkracht - terecht bij:
 
Dario Zicari

Projectcoördinator
e-mail
Tel: 016/81.48.46