U bent hier: Home > Projecten > Ouderpraatgroepen > Praktisch

Begeleid Wonen Tienen

Praktisch

 • Wanneer nieuwe ouders zich wensen aan te sluiten bij de groep, kan dit na elke schoolvakantie. We hebben voor deze werkwijze gekozen om de veiligheid en de stabiliteit van de groepen te vergroten.
 • De begeleidster gaat  samen met de tandem-ouder (= ervaringsdeskundige in de kansarmoede) bij de ouder(s) langs voor een eerste verkennend gesprek waarbij de werking van de praatgroep wordt uitgelegd. Samen met de ouder(s) wordt er bekeken of dit aan hun verwachtingen beantwoordt.
 • Er zijn 2 praatgroepen en 1 themagroep per maand, steeds op een dinsdagavond. Elke ouder krijgt een kalender met de geplande praat- en themagroepen. Er wordt ook steeds een uitnodiging verstuurd een week op voorhand en de dag zelf (dinsdag) bellen we je even.
 • We starten om 18u en ronden af om 20u.
 • De praatgroepen gaan door in de lokalen van Begeleid Wonen Tienen v.z.w.,
  Beauduinstraat 150, 3300 Tienen.
 • We vragen per ouder een bijdrage van 1,5 € per bijeenkomst. Als dit te duur is, onderhandelen we over de prijs. De prijs mag zeker geen reden vormen om niet te komen. 
 • We maken het gezellig met een hapje en een drankje.
 • Ouders die wensen deel te nemen maar niet over eigen vervoer beschikken, kunnen door de begeleiders van de praatgroep thuis worden afgehaald. 
 • De kinderen worden tijdens de praatgroepen opgevangen in het kinderatelier, waar ze een ontwikkelingsstimulerend aanbod krijgen en positieve bevestiging. Ze krijgen er ook hulp bij hun huiswerk.