Begeleid Wonen Tienen

Outreach

We kunnen via mobiele en ambulante outreach handicapspecifieke kennis overdragen aan een groep van minimum drie mantelzorgers, vrijwilligers of hulpverleners van diensten. De overdracht van deze kennis en expertise heeft als doel mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners uit andere sectoren te ondersteunen bij hun hulpverlening aan personen met een handicap.

Diensten zoals CAW, thuiszorgdiensten, OCMW, thuisverpleging, diensten IJH, VAPH diensten of voorzieningen, wijkgezondheidscentra, medici en paramedici, …. kunnen beroep doen op outreach.

We kunnen daarnaast ook participeren aan overlegmomenten vanuit een handicapspecifieke expertise. Bij outreach gaat het echter niet over handicapspecifieke kennisoverdracht in functie van een bepaalde cliënt.

Heb je vragen of wil je meer informatie over outreach neem dan contact op met Ann Berwaerts, directeur, op het nummer 016/81.48.46 of via e-mail.