Begeleid Wonen Tienen

Wat doen we ?

We bieden mobiele (aan huis) en ambulante (op de dienst) begeleiding.

De eerste twee jaar samen zijn er maximum 48 contacten mogelijk.  Vanaf het derde jaar zijn dit maximum 12 contacten per jaar. 

Je kan als cliënt ondersteuning krijgen van RTH als:

  • je een beperkte handicapspecifieke ondersteuning vraagt
  • je een acute en duidelijk begrensde hulpvraag stelt
  • je nog niet in aanraking gekomen bent met de handicapspecifieke hulpverlening
  • je in afwachting van meer intensieve handicapspecifieke ondersteuning tijdelijk gebruik wil maken van RTH.

 

Gezien de begeleiding beperkt is in tijd en intensiteit gaan we nauw samenwerken met reguliere diensten en het sociaal netwerk.

We werken op vrijwillige basis en vraaggericht. We spreken samen met de cliënt af rond welke begeleidingsvragen we ondersteuning bieden.