Begeleid Wonen Tienen

Welke vragen ?

De vragen die aan bod kunnen komen in de begeleiding RTH zijn:

 • helpen in de zoektocht naar een geschikte huisvesting
 • helpen bij de administratie
 • omgaan met financiën
 • organisatie van het huishouden
 • zoeken naar vrijetijdsbesteding of dagbesteding
 • tewerkstelling
 • ondersteunen bij de opvoeding van de kinderen
 • begeleiden op vlak van de gezondheid
 • aanleren van praktische vaardigheden
 • handicapspecifieke ondersteuning (o.a. informatie over hulpmiddelen, tegemoetkomingen, premies,…)
 • ondersteunen van de relatie
 • uitbouwen van het netwerk
 • psychosociale ondersteuning
 • coördinatie tussen diensten
 • ….