U bent hier: Home > Werking > Missie en Visie

Begeleid Wonen Tienen

Missie en Visie

 • Onze dienst begeleidt personen met een handicap of vermoeden van handicap,met als doel: ondersteuning en bevordering van de zelfstandigheid bij de uitbouw van hun leven en bij de integratie in de samenleving.
 • Onze dienst voorziet begeleiding op verschillende domeinen en dit in overleg met de cliënt.  Het accent ligt op een ambulante en professionele dienst-verlening op vraag en op maat van de persoon met een (vermoeden van) handicap.
 • Begeleid Wonen Tienen is  een autonome en pluralistische dienst.
 • We willen cliëntgericht en zorgvernieuwend werken.
 • We willen als team ons handelen sturen vanuit een grote professionaliteit en met een bezielende teamgeest werkend aan dezelfde doelen.
 • Onze dienst werkt samen met andere instanties in de regio.
 • De uitgangspunten van onze dienstverlening zijn:
  • de cliënt is een volwaardige mens
  • het recht op zelfbeschikking, het recht op privacy en de individuele verantwoordelijkheid van personen met een handicap
  • cliënten bepalen zelf hoe zij hun leven vorm en inhoud willen geven
  • cliënten bepalen zelf wanneer zij welke hulp nodig hebben
  • cliënten komen vrijwillig in begeleiding
  • overleg met de cliënt
  • dienstverlening op maat van de cliënt
  • de ruimere maatschappelijke integratie en emancipatie van personen met een handicap .